Вхід до системи оплат online
ПРАВИЛА
проведення ПрАТ «Запоріжзв’язоксервіс» рекламної акції з наступним розіграшем грошових призів

1. Організатор та виконавець.

1.1 Організатором та виконавцем проведення рекламної акції з наступним розіграшем грошових призів є Приватне акціонерне товариство «Запоріжзв’язоксервіс» (далі за текстом Товариство у відповідних відмінках). Місцезнаходження: вул. Жилянська, 72А, м. Київ, 01033. Адреса для листування: вул. Покровська, 21, м. Запоріжжя, 69063. Контактній номер телефону: (061) 213-88-87. Реквізити організатора: ЄДРЮО, ФОП та ГФ 22116499. E-mail: secretar@zss.zp.ua

1.2 При проведенні рекламної акції з наступним розіграшем грошових призів та підведенням підсумків, Товариство керується виключно чинним законодавством України та цими Правилами, з метою просування послуг з переказу коштів в національній валюті України (далі за текстом Послуги у відповідних відмінках).

2. Мета та цілі.

2.1 Метою проведення рекламної акції з наступним розіграшем грошових призів є фінансове заохочення фізичних осіб/фізичних осіб-підприємців, які користуються послугами Товариства.

2.2 Ціллю проведення рекламної акції з наступним розіграшем грошових призів є розширення кола споживачів послуг Товариства.

2.3 Організовуючи та проводячи рекламну акцію з наступним розіграшем грошових призів, Товариство повністю виключає наміри щодо порушення правил та норм конкуренції. Товариство виключає будь-які трактування інших осіб (у тому числі суб’єктів господарювання), що рекламна акція з наступним розіграшем грошових призів проводиться з метою повної або часткової відмови фізичних осіб/фізичних осіб-підприємців від споживання послуг з переказу коштів, які надаються іншими суб’єктами господарювання.

3. Учасники.

3.1 Учасниками є фізична особа/фізична особа-підприємець, які в сукупності на момент початку проведення рекламної акції з наступним розіграшем грошових призів відповідають таким критеріям:
- є громадянином України;
- має повну дієздатність;
- на момент початку проведення рекламної акції з наступним розіграшем грошових призів виповнилося 18 (вісімнадцять) років;
- є споживачем Послуг Товариства;
- без заперечень погодився на повне дотримання цих Правил та умов Публічного договору на переказ коштів Товариства;
- в період проведення рекламної акції з наступним розіграшем грошових призів, Учасник ініціював на пункті надання фінансових послуг Товариства у м. Запоріжжя переказ коштів в національній валюті України.

3.2 Учасниками не визнаються:
- особи, які в сукупності не відповідають критеріям п. 3.1 цих Правил;
- особи, які вирішили прийняти участь в розіграші грошових призів, переслідуючи злочинні наміри (власні або інших осіб) та/або з метою спотворити чи будь-яким іншим способом підробити результати розіграшу грошових призів;
- особи, які будь-яким чином провокують/підбурюють Учасників до вчинення протиправних дій по відношенню до Товариства (його співробітників/власників), інших суб’єктів господарювання (їх співробітників/власників) та/або вводять в оману Учасників щодо мети та цілей проведення рекламної акції з наступним розіграшем грошових призів;
- працівники Товариства та члени їх сімей (у тому числі батько, мати, дідусь, бабуся, брат, сестра);
- якщо в період проведення рекламної акції з наступним розіграшем грошових призів, Учасник з власної волі відкликав документ на переказ, який було ініційовано в пункті надання фінансових послуг Товариства.

4. Розмір грошового фонду. Тривалість проведення рекламної акції з наступним розіграшем грошових призів та місця проведення.

4.1 Грошовий фонд становить 52 000 (п’ятдесят дві тисячі) гривень, що з урахуванням податків та зборів складає 64 597 (шістдесят чотири тисячі п’ятьсот дев’яносто сім) гривень.

4.2 Рекламна акція з наступним розіграшем грошових призів проводиться в період часу з «00» годин «00» хвилин «01» секунди «01» жовтня 2020 року по «23» години «59» хвилин «59» секунд «31» жовтня 2020 року. Товариство залишає за собою право скоротити тривалість проведення рекламної акції з наступним розіграшем грошових призів тільки в разі повного вичерпання грошового фонду, вказаного в п. 4.1 цих Правил.

4.3 Розіграш грошових призів проводиться серед Учасників, які скористались послугами Товариства та здійснили переказ коштів у будь-якому пункті надання фінансових послуг Товариства (місце проведення), які розташовані на адміністративній території міста Запоріжжя.

5. Розміри грошових призів та оподаткування.

5.1 Товариством встановлено 250 (двісті п’ятдесят) грошових призів по 200 (двісті) гривень кожний (з урахуванням податків та зборів складає 248,45 грн.);

5.2 Товариством встановлено 4 (чотири) грошових призів по 500 (п’ятсот) гривень кожний (з урахуванням податків та зборів складає 621,12 грн.).

5.3 Заміна грошового призу на будь-яке інше благо не допускається.

5.4 Оподаткування Учасників, які отримали грошовий приз, здійснюється Товариством у день виплати грошових призів та за їх рахунок у відповідності до чинного законодавства України.

6. Порядок участі та визначення переможців.

6.1 Учасник, який відповідає критеріям, визначеним у п. 3.1 цих Правил, ініціює в пункті надання фінансових послуг Товариства переказ коштів. Визначення Учасника-переможця відбувається за допомогою програмного комплексу Товариства у відповідності до затвердженого алгоритму.

6.2 За результатом ініціювання переказу коштів Учаснику видається відповідна квитанція(ії), яка(і) містить в собі Підсумковий чек.

6.3. У тому разі, якщо програмний комплекс Товариства визначає Учасника-переможця на Підсумковому чеку друкується відповідне повідомлення про виграш та унікальний номер виграшу, який складається з 8 (восьми) чисел.

6.4 Інформацію про те, що Учасник став одним з 254 переможців, повідомляє контролер-касир пункту надання фінансових послуг Товариства, з зазначенням розміру грошового призу, який отримає такий Учасник.

6.5 Товариством створюється комісія для визначення остаточних результатів проведення рекламної акції з наступним розіграшем грошових призів із зазначенням інформації про переможців: прізвище, ім’я та по-батькові, ідентифікаційного номеру, даних паспорту, розміру грошового виграшу.

7. Можливість та порядок отримання Учасником-переможцем грошового призу.

7.1 Учасник, який ініціював переказ коштів у пункті надання фінансових послуг Товариства та став одним з переможців, протягом 6 (шести) робочих днів з дня ініціювання переказу коштів має особисто з’явитись для отримання грошового призу. Відлік перебігу строку для отримання грошового призу починається з дня ініціювання переказу. Якщо граничний строк для отримання грошового призу припадає на вихідний чи святковий день, останнім вважається наступний за вихідним чи святковим перший робочий день. Грошовий приз не видається Учаснику в разі пропуску строку звернення за ним.

7.2 Видача грошового призу здійснюється в приміщенні пункту надання фінансових послуг Товариства за адресами розташування пунктів в м. Запоріжжя.

7.3 Для отримання грошового призу Учасник-переможець зобов’язаний надати контролер-касиру пункту надання фінансових послуг Товариства:
- паспорт громадянина України (для ознайомлення з метою верифікації Учасника-переможця);
- оригінал довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків для ознайомлення та її світлокопію для комісії Товариства (світлокопія залишається в Товаристві);
- оригінал квитанції, яка містить Підсумковий чек. Підсумковий чек залишається в Товаристві;
- свій контактний номер телефону.

7.4 Грошовий приз не видається Учаснику в разі його не відповідності критеріям згідно п. 3.1 Правил та/або не надання документів, визначених в п. 7.3 цих Правил.

8. Права та обов’язки Учасника.

8.1 Учасник має право ознайомитись з Правилами розіграшу. Правила розміщенні на паперовому носії у кожному пункті надання фінансових послуг Товариства та на інтернет-сайті Товариства: zss.zp.ua

8.2 Учасник має право приймати участь в розіграші або відмовитись від участі.

8.3 Учасник має право на отримання від касира-оператора Товариства інформації чи є він переможцем одного з виграшу в розіграші.

8.4 Учасник має право відмовитись від отримання призу.

8.5 Учасник має права, визначені Законом України «Про персональні дані».

8.6 Учасник зобов’язаний повністю дотримуватись Правил розіграшу.

9. Права та обов’язки Товариства.

9.1 Товариство має право змінювати та/або доповнювати ці Правила на власний розсуд. Про внесення змін та/або доповнень до Правил, Товариство повідомляє Учасників у спосіб, передбачений п. 8.1 цих Правил.

9.2 Товариство має право відмовити у видачі призу в разі не виконання та/або не дотримання Учасником цих Правил.

9.3 Товариство має право скасувати проведення розіграшу в разі настання обставин, які позбавлять Товариство в повному обсязі та з дотриманням цих Правил провести розіграш.

9.4 Товариство зобов’язано провести розіграш у відповідності з цими Правилами.

9.6 Товариство зобов’язано видати грошовий приз Учаснику-переможцю, який в повному обсязі дотримався положень цих Правил.

10. Інші умови.

10.1 Рішення Товариства з усіх питань щодо цього розіграшу, а також результати є остаточними та оскарженню не підлягають.

10.2 З моменту отримання Учасником-переможцем грошового призу, Товариство не несе відповідальності за ризик його втрати, знищення, тощо.

10.3 Товариство залишає за собою право не вступати в письмові перемовини або в інше контактування з Учасниками розіграшу.

10.4 Учасник розіграшу, який приймає в ньому участь, підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами та своє повне і безумовне погодження з ними.

10.5 Товариство не несе відповідальності за технічні збої, які не залежать від його волі і вплинули на хід проведення розіграшу.

10.6 У разі виникнення будь-яких суперечок щодо тлумачення умов проведення розіграшу офіційним визнається тлумачення Товариства, яке є остаточним і обов’язковим для Учасників розіграшу і не підлягає оскарженню.

10.7 Беручи участь у розіграшу, Учасники дають свою згоду Товариству на збір і обробку (накопичення, зберігання, адаптації, відновлення, використання, поширення, знеособлення і знищення) зазначених ними даних, а саме: ПІБ, ідентифікаційний номер, контактний номер телефону, адресу. Джерелом збору персональних даних є інформація, безпосередньо і добровільно надана Учасником, а також здійснена Товариством за згодою Учасника фотозйомка вручення призів. Учасник дає свою згоду на розповсюдження Товариством фотознімків вручення призів. Зазначені дані збираються і обробляються лише з метою належного проведення цього розіграшу та маркетингових цілях.

10.8 Процедура визначення Учасників-переможців не є азартною грою, лотереєю, послугою в сфері ігорного бізнесу, конкурсу або іншої, заснованої на ризику грою, а ці Правила не є публічною пропозицією винагороди.

10.9 Товариство не несе відповідальності за:
- не розуміння (не повне/не правильне розуміння) Учасником розіграшу цих правил;
- не можливість отримати Учасником-переможцем з власних причин виграшу в строки, встановлені цими правилами.


Адміністрація ПрАТ "ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС"

Завантажити офіційний примірник Правил

|

Пароль


 | Реєстрація

Забули пароль ?

InterPayService24
До оплати приймаються:

visa and master card

Звертаємо Вашу увагу

Здійснювати платежі з мінімальними витратами свого часу можна в період з 1 по 10 і з 25 по 30 числа місяця.

Здійснивши платіж, перевіряйте квитанцію та гроші не відходячи від робочого місця контролера-касира.

З питань обслуговування звертайтеся до офісу за адресою: вул.Покровська, 21 або за телефоном 764-23-02

Copyright © 2016 ПрАТ "ЗAПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС" Ліцензія НБУ № 4 от 25.11.2013г.
Місцезнаходження: 01033, м.Київ, вул. Жилянська, 72А, E-mail: support@zss.zp.ua
Телефон гарачої лінії: 0-800-406-407